หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย “สวนสุนันทา” ผลิตฟ้าทะลายโจรตำรับยาไทยดูแล เพื่อแจกจ่าย ผู้ป่วย Long COVID หลังพบ30%ติดโควิดมีอาการระยะยาว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย “สวนสุนันทา” ผลิตฟ้าทะลายโจรตำรับยาไทยดูแล เพื่อแจกจ่าย ผู้ป่วย Long COVID หลังพบ30%ติดโควิดมีอาการระยะยาว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 11:02:18

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย “สวนสุนันทา”   ผลิตฟ้าทะลายโจรตำรับยาไทยดูแล เพื่อแจกจ่าย ผู้ป่วย Long COVID  หลังพบ30%ติดโควิดมีอาการระยะยาว  

                    วันศุกร์ที่ 29  เมษายน  2565 เวลา   09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนางสาวศรัญญา    หนูนาค   รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  นำทีมศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย “สวนสุนันทา”  เก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจร  เพื่อนำมาอบแห้ง ก่อนนำผลิตอัดแคปซูล ตามตำราโบราณ  ภายใต้การควบคุมของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อแจกจ่าย ผู้ป่วย Long COVID  หลังพบ30%ติดโควิดมีอาการระยะยาว   และพบผู้ติดเชื้อในระยองเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน

                                                                                                                                                                                                  รายงานโดย/ชญาณิศา     วรรณา