หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565
หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 10:56:27หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม    ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565

 

                    (29 เม.ย. 65)  เวลา  07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มอบหมายให้นายเอกชน  น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565  โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกในความรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ สืบสานวัฒนธรรมทางศาสนา และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร