หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อธิการบดี มร.สส.สวนสุนันทา / วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะทำงานตรวจเยี่ยมประเมินสถาบันการศึกษา เพื่อเข้ารับการตรวจรับรองสถาบัน ในวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม
อธิการบดี มร.สส.สวนสุนันทา / วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะทำงานตรวจเยี่ยมประเมินสถาบันการศึกษา เพื่อเข้ารับการตรวจรับรองสถาบัน ในวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 10:52:14

อธิการบดี มร.สส.สวนสุนันทา / วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะทำงานตรวจเยี่ยมประเมินสถาบันการศึกษา  เพื่อเข้ารับการตรวจรับรองสถาบัน ในวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม  

                              (28 เม.ย. 65) เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ , และคณะผู้บริหาร ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะทำงานตรวจเยี่ยมประเมินสถาบันการศึกษา  เพื่อเข้ารับการตรวจรับรองสถาบัน ในวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม   โดยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเป็นผู้ดำเนินการให้ตรวจเยี่ยมฯ ณ ห้องประชุมทองจักรี (๖๕ ที่นั่ง) อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ