หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วม การประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วม การประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 10:50:27

ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วม การประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน  2565 ผ่านระบบออนไลน์

 

                   (28 เม.ย.65) เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือนเมษายน  2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับผู้แทนกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา,นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำองค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสมุทรสงครามในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีษะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” 26 รางวัล จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรแก่ช่างภาพอาสาผู้ร่วมบันทึกภาพการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสมุทรสงครามและสมโภช 121 ปีจังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 2 ราย มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี2565 จำนวน 2 รางวัล

                     จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ขอบคุณทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนร่วมกันดำเนินการเรื่องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาจนไม่มีผู้เสียชีวิตและอุบัติเหตุลดลง จากนั้นมอบข้อสั่งการให้ส่วนราชการทุกแห่งดูแลสถานที่ให้บริการประชาชนเพื่อความสะอาดน่ามอง และเป็นบรรยากาศที่ดีแก่ผู้มาติดต่อราชการรวมทั้งช่วยกันดูแลติดตามช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ส่วนสถานการณ์โควิด 19 ช่วงหลังสงกรานต์ แม้ยอดผู้ติดเชื้อจะไม่พุ่งสูงขึ้น แต่เพื่อความ ไม่ประมาท ได้สั่งการให้ทุกอำเภอและทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้อายุ 60 ปีขึ้นไปอย่างครอบคลุม ส่วนผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปให้เฝ้าระวังดูแล เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะติดโรคโควิด 19 จากลูกหลาน ที่มาเยี่ยมในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา

                       นอกจากนี้ยังให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเร่งบริการฉีดวัคซีนถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงหรือไม่สะดวกเดินทางไปที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนด้วยตัวเอง

                                                                                                                                     ขอบคุณแหล่งข่าวจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม