หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำนักศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นด้านการศึกษา
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำนักศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นด้านการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-17 09:07:30

  ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม  นำนักศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์             พร้อมรับฟังความคิดเห็นด้านการศึกษา


                        (11 ม.ค. 65)  เวลา  09.30 น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำนักศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์   พร้อมรับฟังความคิดเห็นด้านการศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปลูกพืชผักและสมุนไพร  ให้มีคุณภาพและเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการผลิตของพื้นที่ตนเอง อีกทั้งยังจะได้สามารถอนุรักษ์ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านนี้ไว้ต่อไป

                                                          ภาพ/สุพรรณราย  สงวนไทร/ศรัญญา  หนูนาค

                                                          ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา