หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมหารือด้านบริการอินเทอร์เน็ต ในภายศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565
การประชุมหารือด้านบริการอินเทอร์เน็ต ในภายศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-11 09:10:45

การประชุมหารือด้านบริการอินเทอร์เน็ต ในภายศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565

(10 มกราคม 2565) เวลา 14.30 น. นายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายวุฒิไกร  ประวัติพงษ์ ฝ่ายงานบริหารฝ่ายงานบริหารงานบุคลากร และนายจิรายุส  พูลสวัสด์  รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมหารือด้านบริการอินเทอร์เน็ต ในภายศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565

 

                                                            ภาพ/วุฒิไกร ประวัติพงษ์/จิรายุส   พูลสวัสดิ์

ข่าว/ชญาณิศา วรรณา