หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอบพระคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ที่เข้ามาเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในขัดข้อง
ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอบพระคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ที่เข้ามาเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในขัดข้อง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-11 09:27:32

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอบพระคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

  ที่เข้ามาเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในขัดข้อง

 

(10 ม.ค. 65)  เวลา 09.00 น. นายเสรี   พูลทรัพย์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่งประสานงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเข้าแก้ไขไฟฟ้าภายในภายในขัดข้อง 

 ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ