หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ระบบออนไลน์ (Google Meet)
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ระบบออนไลน์ (Google Meet)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-11 09:38:55

          วันจันทร์ที่ 10  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 1/๒๕๖5 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อรักษามาตรการเดิมที่เข้มข้นเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการ

                                                                                                                                                                                                           ภาพข่าว/ชญาณิศา วรรณา


ขอบคุณภาพจาก >>>. ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา