หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายอาคารและสถานที่ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำทีมบจก.อัพไลน์ เข้าปรับปรุงระบบทอน้ำภายใน อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ
ฝ่ายอาคารและสถานที่ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำทีมบจก.อัพไลน์ เข้าปรับปรุงระบบทอน้ำภายใน อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-11 09:42:25

      (7 มกราคม 2565)  เวลา 13.00 น. นายเสรี   พูลทรัพย์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม  

นำทีมบจก.อัพไลน์ เข้าปรับปรุงระบบทอน้ำภายในอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ