หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง Soft Skills สำหรับ Coaching" ผ่านโปรแกรมออนไลน์ (Zoom)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง Soft Skills สำหรับ Coaching" ผ่านโปรแกรมออนไลน์ (Zoom)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-11 09:56:08

              ( 5- 6 มกราคม 65)   ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตร๋จารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ ,นางสาวศรัญญา  หนูนาค รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร และนางสาวชญาณิศา  วรรณา นักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง Soft Skills  สำหรับ Coaching" ผ่านโปรแกรมออนไลน์ (Zoom)    เพื่อเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ เป็นต้น