หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-11 10:01:36

                        (6 ม.ค.65) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร มอบแบบผ้าบากติกลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาให้กับกลุ่มผู้ประกอบการOTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 10 กลุ่ม จากนั้นนายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความภาคภูมิใจ และความหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ ส่งเสริม รักษา สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรม

                    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า พระองค์สร้างแรงงานบันดาลใจให้มีการแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทย ทรงมีพระวินิจฉัยนำแนวคิดอันเป็นสากล มาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญา ผ้าไทย ให้ผ้าไทยเป็นสิ่งแสดงเรื่องราวอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำถิ่น สามารถนำไปออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังได้รับพระกรุณาธิคุณ ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคนและประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิคสามารถนำไปทอผ้า ผลิตผ้าได้ ซึ่งนับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สวมใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคาร-พุธ -ศุกร์

ขอบคุณข่าวจาก >>> คลิ๊ก

ภาพ/ชญาณิศา  วรรณา