หน้าหลัก > ข่าว > การบริหารทรัพยากรบุคคล > กองบริหารงานบุคคลจัดสอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ /ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครได้ถึงวันที่ 3 มี.ค.64 **ขอให้ลงชื่อสมัครใหม่** เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันสอบ http://www.personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/news1502642001 ลงชื่อเข้าสมัค
กองบริหารงานบุคคลจัดสอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ /ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครได้ถึงวันที่ 3 มี.ค.64 **ขอให้ลงชื่อสมัครใหม่** เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันสอบ http://www.personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/news1502642001 ลงชื่อเข้าสมัค

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-02-15 22:50:23

กองบริหารงานบุคคลจัดสอบวัดความรู้ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ /ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครได้ถึงวันที่ 3 มี.ค.64

**ขอให้ลงชื่อสมัครใหม่** เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันสอบ

http://www.personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/news1502642001


ลงชื่อเข้าสมัครสอบ

https://forms.gle/5fU9mWuJPy9jkoGv9