หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จับมือเครือข่ายระดับตำบลบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำระบบฐานข้อมูล Big Data ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จับมือเครือข่ายระดับตำบลบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำระบบฐานข้อมูล Big Data ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-15 12:54:16

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จับมือเครือข่ายระดับตำบลบางกุ้ง หมู่ 5.6, 7 จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำระบบฐานข้อมูล Big Data ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ร.10


                                                                                                                                                                                                           ภาพ/อภิญญา มุกดาธนพงศ์

   ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา