หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันนี้(3 ธ.ค.64) เวลา 13.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5/2564 ในรูปแบบออนไลน์(Online Real Time
วันนี้(3 ธ.ค.64) เวลา 13.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5/2564 ในรูปแบบออนไลน์(Online Real Time

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-15 12:58:56

วันนี้(3 ธ.ค.64) เวลา 13.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5/2564 ในรูปแบบออนไลน์(Online Real Time) ผ่านโปรแกรม Google Meet