หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมขอบเขตการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า 2 จังหวัด ผ่านระบบ Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยร่วมการประชุมหารือ “แนวทางการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่
การประชุมขอบเขตการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า 2 จังหวัด ผ่านระบบ Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยร่วมการประชุมหารือ “แนวทางการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-15 13:04:01

                           วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ และบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมขอบเขตการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า 2 จังหวัดผ่านระบบ Google Meet  ลิงก์วิดีโอคอล ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยร่วมการประชุมหารือ “แนวทางการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดระนอง” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ได้มีการชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. และประเด็นความต้องการรวมถึงรูปแบบการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดระนอง

ภาพ/จิรายุส   พูลสวัสดิ์

  ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์

เรียบเรียงโดย/ชญาณิศา  วรรณา