หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมให้โอวาทการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการ
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมให้โอวาทการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-15 13:31:23

                       วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 500 ที่นั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้กล่าวให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน และสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯ กล่าวต้อนรับว่า ในนามของผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านด้วยความยินดี มหาวิทยาลัยภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยัน อดทน และมุ่งมั่น ทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีไว้ให้แก้ไข เชื่อว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม นักศึกษา ต้องตระหนักในหน้าที่ของตนเอง และบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอภาคของประชาชน ในการได้รับการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไปวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 500 ที่นั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                    ได้กล่าวให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน และสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯ กล่าวต้อนรับว่า ในนามของผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านด้วยความยินดี มหาวิทยาลัยภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยัน อดทน และมุ่งมั่น ทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีไว้ให้แก้ไข เชื่อว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม นักศึกษา ต้องตระหนักในหน้าที่ของตนเอง และบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอภาคของประชาชน ในการได้รับการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป


ภาพ/ชญาณิศา  วรรณา

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์

เรียบเรียงโดย/ชญาณิศา  วรรณา