หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมครอบครัวหลายวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ห่างไกล Covid-19 ซึ่งจัดขึ้นโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมครอบครัวหลายวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ห่างไกล Covid-19 ซึ่งจัดขึ้นโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-17 10:40:36

                   (29 พ.ย. 64) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมกิจกรรมครอบครัวหลายวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ห่างไกล Covid-19  ซึ่งจัดขึ้นโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          จังหวัดสมุทรสงคราม  มีทุกข์ พบปัญหา โทรมาที่ 1300 สายด่วน พม.

                                                                                                                                                                                        ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา