หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงาน "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมสัมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 3
หัวหน้าสำนักงาน "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมสัมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-17 10:59:10

                           (26 พ.ย. 64)  เวลา  09.00 น.    นายเอกชน    น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมสัมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 3หัวหน้าสำนักงาน "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมสัมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 3  ผ่านระบบ Video Conference  ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนระยะ  5 ปี   (พ.ศ.2562-2566)  เพื่อรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานและประชาชนในระดับภูมิภาค  เพื่อนำข้อมูลมาประกอบทบทวนโครงการกิจการ  หรือการดำเนินการต่อไป

                                                                                   ภาพ/ชญาณิศา  วรรรณา/ศรัญญา   หนูนาค

                                                                                   ข่าว/ชญาณิศา   วรรณา