หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มรภ.สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet
ผู้อำนวยการ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มรภ.สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-18 13:44:35

ผู้อำนวยการ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มรภ.สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564   ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet

             (15 พ.ย. 64)  เวลา  09.00 น. ผู้ช่วยศาสตาร์จารย์  ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มรภ.สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564    โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว