หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่๑) ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) เพื่อนำเสนอข้อมูลงานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพั
หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่๑) ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) เพื่อนำเสนอข้อมูลงานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพั

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-18 15:19:16

หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม  เข้าร่วมการร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่๑)  ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) เพื่อนำเสนอข้อมูลงานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

                                ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   เวลา  09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มอบหมายให้นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ   เข้าร่วมการร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่๑)  ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) เพื่อนำเสนอข้อมูลงานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

 

                                                                                                ภาพ/อภิญญา มุกดาธนพงศ์

                                                                                                ข่าว/ชญาณิศา   วรรณา