หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธี วางพุ่มทอง พุ่มเงิน และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
บุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธี วางพุ่มทอง พุ่มเงิน และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-19 09:06:16

บุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธี วางพุ่มทอง พุ่มเงิน และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

https://www.facebook.com/CollegeOfAlliedHealthSciences/photos/pcb.4782111175180136/4782106711847249/