หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารในจังหวัดสมุทรสงคราม > รายงานผลการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและการขออนุญาตทำงาน กลุ่มมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564
รายงานผลการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและการขออนุญาตทำงาน กลุ่มมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-04-10 21:14:51

รายงานผลการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและการขออนุญาตทำงาน

กลุ่มมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564