หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จังหวัดสมุทรสงคราม เเต่งตั้ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จังหวัดสมุทรสงคราม เเต่งตั้ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-15 10:56:27