หน้าหลัก > ข่าว > สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล > Secret skills
Secret skills

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-16 10:33:14

เคล็ด(ไม่)ลับ ทานปลากะพงอย่างไรให้ปลอดภัยและสุขภาพดี ข้อมูลดีๆมาบอกต่อ
ควรทานปลาช่วยลดความเสี่ยงห่างไกลโรคหัวใจ และทานปลา สัปดาห์ 1-2 ครั้ง จะช่วยลดความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ