หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-23 15:52:14

  วันจันทร์ที่  ๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 10/๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อรักษามาตรการเดิมที่เข้มข้นเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการ

                                                                                                                                                                                                             ภาพข่าว/ชญาณิศา วรรณา