หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพิ่มขยายพันธ์ ฟ้าทะลายโจร" พืชที่มีสรรพคุณทางยา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เเละสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายในศูนย์การศึกษาฯ
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพิ่มขยายพันธ์ ฟ้าทะลายโจร" พืชที่มีสรรพคุณทางยา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เเละสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายในศูนย์การศึกษาฯ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-01 10:14:07


       (8 พฤศจิกายน 2564)  เวลา   09.00  น.  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานฯ เเละบุคลากร  ลงพื้นที่ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพิ่มขยายพันธ์ ฟ้าทะลายโจร" พืชที่มีสรรพคุณทางยา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เเละสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายในศูนย์การศึกษาฯ  ด้วยผักชีพุงสูงถึง 400  บาทต่อกิโล ผู้อำนวยการฯ จึงมีนโยบายลดต้นทุน พร้อมเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรจึง ปลูกผักชี เพื่อไว้รับประทานต่อไป


                                                                  ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา