หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา ลุยงานพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหอพักนักศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้พื้นที่พักผ่อนสีเขียว ให้แก่นักศึกษา
รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา ลุยงานพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหอพักนักศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้พื้นที่พักผ่อนสีเขียว ให้แก่นักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-21 09:49:48

                       ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 สำนักงานหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย นางสาวภาวินี สักเล็บประดู่ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา ลุยงานพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหอพักนักศึกษา ด้วยการหมั่นตรวจตราดูแลความเรียบร้อยพร้อมทั้งกำชับและมอบหมายให้คนสวนทำการดายหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดภายในบริเวณหอพักนักศึกษาเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา อีกทั้งยังทำให้เกิดความสวยงามร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการพักอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์

ภาพ/สถิระ  นกอินทรีย์

ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา