หน้าหลัก > ข่าว > > ฝ่ายอาคารและสถานที่ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ควบคุมงานซ่อมแซมท่อน้ำบาดาล ด้านหลังอาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อให้สามารถสูบใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคงสภาวะของการใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาลได้ตลอดไป
ฝ่ายอาคารและสถานที่ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ควบคุมงานซ่อมแซมท่อน้ำบาดาล ด้านหลังอาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อให้สามารถสูบใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคงสภาวะของการใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาลได้ตลอดไป

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2021-12-21 09:34:48

                   (25 ตุลาคม 2564) เวลา  13.00 น.  นางสาวสุพรรณราย สงวนไทร ฝ่ายอาคารและสถานที่  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ควบคุมงานซ่อมแซมท่อน้ำบาดาล ด้านหลังอาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  เพื่อให้บ่อน้ำบาดาล และเครื่องสูบ มีอายุการใช้งานยาวนานซึ่งการพัฒนาบ่อบาดาล จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาบ่อบาดาลทุกๆปี เนื่องจากในระหว่างการสูบใช้น้ำจากบ่อบาดาล จะมีตะกอนดินและตะกอนทรายละเอียดไหลปะปนมากับน้ำบาดาลโดยตะกอนดินและตะกอนทรายละเอียดเหล่านี้ จะตกตะกอนทับถมอยู่ในบ่อบาดาลและทำให้ท่อเซาะร่องที่รับน้ำของบ่อบาดาลเกิดการอุดตันซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพการให้น้ำจากบ่อบาดาลลดลง รวมทั้งเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำบาดาลชำรุดหรือเสียหายและบ่อบาดาลตื้นเขิน  ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบ่อบาดาลดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาลได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป


                ภาพ/สุพรรณราย สงวนไทร

                     ข่าว /ชญาณิศา  วรรณา