หน้าหลัก > ข่าว > > ฝ่ายอาคารและสถานที่ คุมเข้มงานปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมพร้อมด้านสถานที่ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายอาคารและสถานที่ คุมเข้มงานปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมพร้อมด้านสถานที่ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2021-12-21 09:26:49

                           (20 ต.ค. 64)  เวลา 10.00 น. นางสาวสุพรรณราย สงวนไทร ฝ่ายอาคารและสถานที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คุมเข้มงานปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมพร้อมด้านสถานที่ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ควบคุมงานตัดหญ้าเก็บขยะและวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามต่างๆ

                                                                                                                            ภาพ/ข่าว  สุพรรณราย สงวนไทร

                                                                                                                                แหล่งข่าว/ชญาณิศา  วรรณา