หน้าหลัก > ข่าว > > ฝ่ายอาคารและสถานที่ ควบคุมงาน และอำนวยความสะดวกให้กับ บริษัท วีเน็ท พาวเวอร์ จำกัด ตรวจเช็คระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาอาคาร ณ อาคารปฏิบัติฟื้นฟูสุขภาพ
ฝ่ายอาคารและสถานที่ ควบคุมงาน และอำนวยความสะดวกให้กับ บริษัท วีเน็ท พาวเวอร์ จำกัด ตรวจเช็คระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาอาคาร ณ อาคารปฏิบัติฟื้นฟูสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2021-12-08 15:40:17

                    วันที่ 19 ต.ค. 64  เวลา  11.00  น.  นางสาวสุพรรณราย สงวนไทร ฝ่ายอาคารและสถานที่  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   งาน และอำนวยความสะดวกให้กับบริษัท วีเน็ท พาวเวอร์ จำกัด ตรวจเช็คระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาอาคาร ณ อาคารปฏิบัติฟื้นฟูสุขภาพ 

 

                                                                                                                                                                                              ภาพ/ข่าว สุพรรณราย สงวนไทร