หน้าหลัก > ข่าว > > ฝ่ายอาคารและสถานที่ ควบคุมงานพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับ บริษัท วี วิน อินโฟ เทรด จำกัด เข้าติดตั้งระบบสายLan พร้อม Set ระบบเครื่องถ่ายเอกสาร ณ ห้องแกลลอรี่ อาคารปฏิบัติฟื้นฟูสุขภาพ
ฝ่ายอาคารและสถานที่ ควบคุมงานพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับ บริษัท วี วิน อินโฟ เทรด จำกัด เข้าติดตั้งระบบสายLan พร้อม Set ระบบเครื่องถ่ายเอกสาร ณ ห้องแกลลอรี่ อาคารปฏิบัติฟื้นฟูสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2021-12-21 09:22:51

18 ต.ค. 64) เวลา  13.30 น. วุฒิไกร ประวัติพงษ์  ฝ่ายบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณราย สงวนไทร ฝ่ายอาคารและสถานที่  ควบคุมงานพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับ  บริษัท วี วิน อินโฟ เทรด จำกัด  เข้าติดตั้งระบบสายLan พร้อม Set ระบบเครื่องถ่ายเอกสาร  ณ ห้องแกลลอรี่ อาคารปฏิบัติฟื้นฟูสุขภาพ 

                                                ภาพข่าว/สุพรรณราย สงวนไทร