หน้าหลัก > ข่าว > > ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ google meet โดยกองแผนฯเป็นเจ้าภาพ
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ google meet โดยกองแผนฯเป็นเจ้าภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2021-12-21 09:21:13

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม   เข้าประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ผ่านระบบ google meet   โดยกองแผนฯเป็นเจ้าภาพ

 

(15 ต.ค.64)  เวลา 11.00 น .นางสาวพัชรา   แสงนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ผ่านระบบ google meet

   โดยกองแผนฯเป็นเจ้าภาพ