หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษา ส่วนงานพัฒนา ตรวจสอบความพร้อมหอพักนักศึกษาในด้านต่างๆ ภายในหอพัก เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกและเตรียมต้อนรับนักศึกษาทุกคนที่จะเข้ามาพักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคเรียน
รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษา ส่วนงานพัฒนา ตรวจสอบความพร้อมหอพักนักศึกษาในด้านต่างๆ ภายในหอพัก เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกและเตรียมต้อนรับนักศึกษาทุกคนที่จะเข้ามาพักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคเรียน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-21 09:20:40

                 วันศุกร์ที่    15  ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย  นางสาวภาวินี สักเล็บประดู่ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา  สังการส่วนงานพัฒนานักศึกษาให้นายวัชระ พ่วงสำเภา บุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ ได้ตรวจสอบความพร้อมหอพักนักศึกษาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวอาคาร เครื่องใช้ในห้องพัก เครื่องใช้ส่วนกลาง วัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ และได้ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติภายในบริเวณอาคารหอพักเพิ่มอีกจำนวน 10 เครื่อง เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกและเตรียมต้อนรับนักศึกษาทุกคนที่จะเข้ามาพักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคเรียน

                ทั้งนี้ยังได้ดำเนินการทำความสะอาด ซ่อมแซม ปรับปรุง และตรวจสอบความเรียบร้อยในทุกด้าน เพื่อให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยได้อย่างสะดวกสบายตามความเหมาะสม และมีความปลอดภัย โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพักทุกหลังตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเจ้าหน้าที่หอพักและเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนานักศึกษา ที่จะร่วมกันดูแลนักศึกษา และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ทั้งนักศึกษาที่พักอยู่หอพักภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา

ภาพ/สถิระ  นกอินทร์