หน้าหลัก > ข่าว > > หัวหน้าฝ่ายพัสดุ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าตรวจเช็คครุภัณฑ์ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน ควมคุมการใช้วัสดุ ทรัพย์สิน ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าตรวจเช็คครุภัณฑ์ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน ควมคุมการใช้วัสดุ ทรัพย์สิน ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2021-12-21 09:18:01

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม   เข้าตรวจเช็คครุภัณฑ์ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน  ควมคุมการใช้วัสดุ  ทรัพย์สิน  ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

            (15 ตุลาคม 2564) เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ ทูคำมี หัวหน้าฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการและบุคลากร เข้าตรวจเช็คครุภัณฑ์ภายในศูนย์การศึกษาฯและหอพักนักศึกษา เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน ควบคุมการใช้วัสดุ ทรัพย์สิน ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 ภาพ/ชัยวัฒน์ ทูคำมี

 ข่าว/ชญาณิศา วรรณา