หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > รก.ผู้จัดการหอพักนักศึกษา “ราชภัฏสวนสุนันทา”ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เตรียมความพร้อมภายในหอพักนักศึกษา สำหรับวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดีและรองรับนักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน
รก.ผู้จัดการหอพักนักศึกษา “ราชภัฏสวนสุนันทา”ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เตรียมความพร้อมภายในหอพักนักศึกษา สำหรับวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดีและรองรับนักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-21 09:08:51

(14 ต.ค.64)  เวลา  11.00 น.  นางสาวภาวินี สักเล็บประดู่ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายสถิระ  นกอินทรีย์   เจ้าหน้าที่บริกหารงานทั่วไป   เตรียมความพร้อมภายในหอพักนักศึกษา  สำหรับวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดีและรองรับนักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน โดยได้สำรวจภายในห้องพักและกำชับด้านการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างเร่งด่วน  โดยให้เกิดความปลอดภัยต่อนักศึกษาและบุคลากร ด้านสุขอนามัย ซึ่งถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

                                                            ภาพแหล่งข่าว/สถิระ   นกอินทรีย์

                                                          เรียบเรียงและรายงานโดย/ชญาณิศา   วรรณา