หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-21 08:59:26

                   วันจันทร์ที่ ๑0 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 10/๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อรักษามาตรการเดิมที่เข้มข้นเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการ

                   ภาพข่าว/ชญาณิศา วรรณา