หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมหารือการบันทึกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ในส่วนของสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์และการตรวจนับครุภัณฑ์
การประชุมหารือการบันทึกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ในส่วนของสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์และการตรวจนับครุภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-10-11 13:17:45

                      วันที่ 10 ตุลาคม 2564   เวลา 09.30 น.นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจและติดตามครุภัณฑ์   เกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ การจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ  และการบันทึกข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ในส่วนของสำนักงานฯ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์และการตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี โดยมีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องสำนักงานฯ  ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

 

                                                                                           ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา