หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Googie meet
ผู้อำนวยการ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Googie meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-10-08 13:36:54

            ช่วงเช้า วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ผู้ช่วยศาสตรจารย์   ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานฯ  เข้าร่วมการประชุมสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน ประจำปีการศึกษา 2563   ผ่านรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ  Googie meet  โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานคณะกรรมการฯตรวจ