หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เตรียมพร้อมสร้างเกาะป้องกันให้แก่นักศึกษา และบุคลากร ที่ทยอยฉีดวัคซีนโควิด-19ที่อยู่ภายในหอพักนักศึกษา ด้วยนโยบาย “ยาพร้อม กายพร้อม ปฏิบัติหน้าที่” เพื่อดูแลนักศึกษากรณีที่เกิดอาการเจ็บไข้จากการฉีดวัคซี
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เตรียมพร้อมสร้างเกาะป้องกันให้แก่นักศึกษา และบุคลากร ที่ทยอยฉีดวัคซีนโควิด-19ที่อยู่ภายในหอพักนักศึกษา ด้วยนโยบาย “ยาพร้อม กายพร้อม ปฏิบัติหน้าที่” เพื่อดูแลนักศึกษากรณีที่เกิดอาการเจ็บไข้จากการฉีดวัคซี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-10-05 15:04:43

                                 (5 ต.ค.64) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์  ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมพร้อมสร้างเกาะป้องกันให้แก่นักศึกษา และบุคลากร ที่ทยอยฉีดวัคซีนโควิด-19  ภายที่อยู่ในหอพักนักศึกษา   ด้วยนโยบาย “ยาพร้อม กายพร้อม ปฏิบัติหน้าที่” เพื่อดูแลนักศึกษากรณีที่เกิดอาการเจ็บไขจากการฉีดวัคซีน  ด้วยยาสามัญประจําบ้าน  ภายใต้การกำกับและควบคุมโดยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯ

                                                                                                                                                                                                           ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา