หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน BIG Cleaning Day โดยวางมาตรการรักษาความสะอาดเพิ่มความปลอดภัย อย่างเข้มงวด
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน BIG Cleaning Day โดยวางมาตรการรักษาความสะอาดเพิ่มความปลอดภัย อย่างเข้มงวด

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-10-05 12:49:27

                      (5 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตร์จารย์  ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากร ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน  BIG Cleaning Day โดยวางมาตรการรักษาความสะอาดเพิ่มความปลอดภัย อย่างเข้มงวด

                   ด้านผู้อำนวยการฯ มอบนโยบายกำหนดมาตรการรักษาความสะอาดเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ตรวจตราหมั่นดูแลความสะอาดด้วยการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสภายในอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน ห้องประชุม หอพักนักศึกษา โรงอาหาร รวมทั้งภายในอาคารสำนักงานต่าง ๆ เป็นต้น
                  นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษาฯ ยังได้เตรียมความพร้อมด้วยการจัดเรียงเก้าอี้สำหรับผู้เรียน โดยเว้นระยะห่าง พร้อมทั้งทำความละอาดห้องเรียน และเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ หน้าต่าง ประตูและลูกบิด และทำความสะอาดพื้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2564 หลังจากสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ ยังคงปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายความร่วมมือความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และการมีส่วนร่วมทางสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                                                                         ภาพ/ข่าว ชญาณิศา วรรณา