หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณและติดตามผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet
การประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณและติดตามผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-10-05 10:29:28

            วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วย นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  และนางสาวอรวรรณ วุทธิโช นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย  เข้าร่วมการประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณและติดตามผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ  2565  ผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet ซึ่งจัดขึ้นโดย ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน โดยชี้แจงให้กับหน่วยงาน ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบแนวทาง และการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณและติดตามผลการเบิกจ่าย มีนายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุม

                                                                                                                                                                                                รายงานโดย/ชญาณิศา  วรรณา