หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ม.ราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างเข้าร่วมประชุมชี้เเจงการเก็บข้อมูลการประเมินศักยภาพเเละผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T อว.ส่วนหน้า ผ่านรูปเเบบออนไลน์ Zoom Meeting
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างเข้าร่วมประชุมชี้เเจงการเก็บข้อมูลการประเมินศักยภาพเเละผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T อว.ส่วนหน้า ผ่านรูปเเบบออนไลน์ Zoom Meeting

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-10-01 14:47:52

                (วันที่ 1 ตุลาคม 2564) มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  เข้าร่วมประชุมชี้เเจงการเก็บข้อมูลการประเมินศักยภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Social Return On Investment) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ U2T อว.ส่วนหน้า  ผ่านรูปเเบบออนไลน์ Zoom Meetingร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม

            สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมชี้เเจงกระบวนการดำเนินงานและเเผนการดำเนินงานการเก็บข้อมูลการประเมินศักยภาพเเละผลกระทบทางเศรษฐกิจเเละสังคม / ตัวชี้วัดในมิติผลลัพธ์ของ SROI / การวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของกิจกรรม U2T /กลุ่มเป้าหมายของข้อมูล และเเบบสอบถามการเก็บข้อมูล ฯลฯ

                                                                           ภาพ/ศรัญญา  หนูนาค

                                                                        ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา