หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในสถาบันพร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในสถาบันพร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-10-01 14:03:46

                 (1 ตุลาคม 2564)  เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาจารย์ ดร.ภญ.พิมพร    ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากร  ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในพร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก  ในช่วงฤดูฝน  

                โดยผู้อำนวยการฯได้ตระนักถึงปัญหาโรคไข้เลือดออกที่ระบาดในช่วงฤดูฝน  ตลอดจนคำนึงถึงสุขภาพของบุคลากร และเตรียมความพร้อมหากมีคำสั่งให้เปิดภาคเรียน 

           ทั้งนี้ได้จัดกลุ่มบุคลากรร่วมกันหยอดทรายทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป เพราะยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ในภาชนะแหล่งเก็บน้ำ  เช่น  ทาอระบายน้ำ หรือภาชนะน้ำขัง

                                                                                                ภาพ/เอกชน   น้อยเงิน/สุพรรณรายณ์  สงวนไทร

                                                                                                 ข่าว/ชญาณิศา   วรรณา