หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เยี่ยมชมดูงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เยี่ยมชมดูงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-05-18 10:18:32

รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เยี่ยมชมดูงานหอพักนักศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา


               วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) เวลา 11.00 น. นางสาวภาวินี สักเล็บประดู่ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นายสถิระ นกอินทรีย์ บุคลากรฝ่ายธุรกิจหอพักนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดย อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการดำเนินงานกิจการหอพักนักศึกษา และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมบริเวณหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ภาพ/ภาวิณี   สักเล็บประดู่

 ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงษ์