หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > สำนักงานหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “ราชภัฏสวนสุนันทา” ร่วมสำรวจและตรวจหอพักนักศึกษาเพื่อเตรียมรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564
สำนักงานหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “ราชภัฏสวนสุนันทา” ร่วมสำรวจและตรวจหอพักนักศึกษาเพื่อเตรียมรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-04-19 12:55:44

                    (5 เมษายน 2564)   เวลา  08.30  น. สำนักงานาหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดยนางสาวภาวินี    สักเล็บประดู่   รักษาการผู้จัดการหอพักฯ ร่วมตรวจสอบความพร้อมในด้านต่างๆ ของหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคาร เครื่องใช้ในหอพัก  เครื่องใช้ส่วนกลาง  วัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเตรียมต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนซึ่งจะต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยตลอด 1  ปีการศึกษา 

                     ด้าน รักษาการผู้จัดการหอพัก  ได้เร่งงานในส่วนพัฒนางานภายในและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการทำความสะอาด ซ่อมแซม ปรับปรุง และตรวจสอบความเรียบร้อยในทุกๆด้าน  เพื่อให้นักศึกษาเข้าพักได้อย่างสะดวกสบายตามความเหมาะสม และมีความปลอดภัย โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพักทุกหลังตลอด 24 ชั่วโมง

                      รวมถึงเจ้าหน้าที่หอพักและเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนานักศึกษา ที่จะร่วมกันดูแลนักศึกษา และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ทั้งนักศึกษาที่พักอยู่หอพักภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

                                                                                                              ภาพ/ภาวินี   สักเล็บประดู่

                                                                                                              ข่าว/ชญาณิศา   วรรณา