หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารในจังหวัดสมุทรสงคราม > ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-05-12 14:24:52