หน้าหลัก > ข่าว > งานทะเบียนและประมวลผล > ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการกาศึกษา แจ้งกำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th ดังนี้
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการกาศึกษา แจ้งกำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th ดังนี้

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-05-12 09:49:50