หน้าหลัก > ข่าว > > #เนื่องจากทางหอพักนักศึกษาจะดำเนินการปรับปรุงห้องสันทนาการ ขอความร่วมมือจากนักศึกษาที่นำของมาไว้ในห้องสันทนาการ ให้มาเก็บของออกจากห้องสันทนาการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 4 เมษายน 2564 **ในกรณีที่นักศึกษาไม่มาเก็บของภายในวันที่ดังกล่าว ทางหอพักจะไม่รับผิดชอบ
#เนื่องจากทางหอพักนักศึกษาจะดำเนินการปรับปรุงห้องสันทนาการ ขอความร่วมมือจากนักศึกษาที่นำของมาไว้ในห้องสันทนาการ ให้มาเก็บของออกจากห้องสันทนาการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 4 เมษายน 2564 **ในกรณีที่นักศึกษาไม่มาเก็บของภายในวันที่ดังกล่าว ทางหอพักจะไม่รับผิดชอบ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2021-03-31 10:01:02


#เนื่องจากทางหอพักนักศึกษาจะดำเนินการปรับปรุงห้องสันทนาการ
ขอความร่วมมือจากนักศึกษาที่นำของมาไว้ในห้องสันทนาการ ให้มาเก็บของออกจากห้องสันทนาการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 4 เมษายน 2564
**ในกรณีที่นักศึกษาไม่มาเก็บของภายในวันที่ดังกล่าว ทางหอพักจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของเสียหายหรือสูญหาย

https://web.facebook.com/SSRU.Samutsongkhramdormitory/photos/a.1737742753131699/2853021221603841/?_rdc=1&_rdr