หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารในจังหวัดสมุทรสงคราม > สำนักงานสวัสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสงตราม และเจ้าหน้ที่ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ขอรายงานผลการ ปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ณ ศูนย์ดวบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (Pl-PO)
สำนักงานสวัสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสงตราม และเจ้าหน้ที่ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ขอรายงานผลการ ปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ณ ศูนย์ดวบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (Pl-PO)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-05-11 11:21:33