หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารในจังหวัดสมุทรสงคราม > แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าคะนองและลมกระโซกแรง ประจำวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันอังคาร ถึงเวลา 06.00 น. วันพุธ
แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าคะนองและลมกระโซกแรง ประจำวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันอังคาร ถึงเวลา 06.00 น. วันพุธ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-05-11 11:09:14